Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem katolików pragnących pogłębiać swoją wiedzę i poczucie wspólnoty poprzez modlitwę, poznawanie Pisma Świętego, pogłębianie wiedzy na tematy religijne i społeczne oraz uczestnictwo w rozmaitych działaniach na rzecz wspólnego dobra. Obowiązkiem członka klubu jako chrześcijanina jest świadczenie o Chrystusie w życiu codziennym przez postawę miłości wobec bliźnich oraz rzetelne wypełnianie obowiązków codziennych, zawodowych i społecznych. Klub zdzieszowicki dodatkowo od samego początku poszerza wiadomości o Śląsku i drewnianej architekturze  sakralnej. 
Klub Inteligencji Katolickiej działa na podstawie Statutu Klubu, który jest zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w Opolu.
Pierwszy Klub Inteligencji Katolickiej powstał w Warszawie w 1956 roku założony między innymi przez Tadeusza Mazowieckiego, jako narzędzie walki z komuną. 
Klub Opolski posiada status organizacji pożytku publicznego z nr KRS 000046409. 
Na czele klubu stoi prezes – w Zdzieszowicach od 25 lat Ingrid Pawliczek-Pudełko. 
KIK zdzieszowicki wchodzi w skład Opolskiego Klubu Inteligencji Katolickiej – wszystkich klubów w naszej diecezji. W diecezji opolskiej jest pięć Oddziałów: w Opolu, Krapkowicach, Głuchołazach, Kędzierzynie- Koźlu i Zdzieszowicach. 
Spotkania członków Zarządu odbywają się każdego miesiąca w Opolu. 

Skrótowa charakterystyka pracy KIK w Zdzieszowicach

Wszystkie spotkania organizowane są dla społeczności parafialnej i osób świeckich. Wiadomości  o terminach spotkania i tematyce podawane są  każdorazowo w internecie i w ogłoszeniach parafialnych naszych kościołów. 
Klub utrzymuje się wyłącznie ze składek członków oraz jednego procenta odpisu z podatku osób zainteresowanych i zaangażowanych, nie posiadamy prywatnych sponsorów. Praca wszystkich członków jest całkowicie społeczna.
Skarbnik klubu rozlicza się z wydatków na podstawie faktur w Klubie opolskim. 
Od 25 lat organizujemy spotkania z wykładowcami seminarium duchownego w Opolu, zapraszamy księży biskupów (biskupa Gerarda Kusza, arcybiskupa Alfonsa Nossola), spotykamy się z ciekawymi ludźmi, pracownikami nauki, ludźmi kultury – malarzami, rzeźbiarzami organizując wystawy w auli domu katechetycznego. Pielgrzymek nie jesteśmy w stanie policzyć (Rzym, Praga, Mariazell, Drezno i okolice, Czechy wschodnie, Karkonosze) zwiedzając sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe. Zapraszaliśmy twórców ludowych (pana Jerzego Lipkę, pana Artura Szulwica). Wieloletnim opiekunem duchowym był ks. prałat Antoni Komor. Dwa razy w roku organizujemy Dni Skupienia. Jako klub jesteśmy rozpoznawani w wielu kościołach i przez wielu księży. Wspomagaliśmy naszymi funduszami dzieci z Ukrainy, szpital dla niepełnosprawnych umysłowo w Swatowie, niedaleko Donbasu (zbiórka darów i zawiezienie ich do Katowic), cmentarz w Zdzieszowiach (z naszych funduszy) w czasie zbiórki na ogrodzenie. 
Prowadzimy kronikę klubową wzbogaconą o ciekawe wpisy i autografy. 

 

Roczne sprawozdanie za 2019 rok

 

Roczne sprawozdanie za 2017 rok

 

Roczne sprawozdanie za 2015 rok