Pobożność Maryjna była żywa w Kościele już od początków chrześcijaństwa. Przejawem tego były różnorodne ruchy i stowarzyszenia oddające cześć Maryi. Współcześnie istniejący ruch Dzieci Maryi ma swoje początki w Sodalicjach Mariańskich, istniejących już od XVI wieku i skupiających zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Członkowie tego ruchu chcieli „poprzez miłość Matki Najświętszej i wierną Jej służbę dążyć do zdobycia wybitnych postępów w nauce i cnocie chrześcijańskiej”. Ostatecznym krokiem, który prowadził do powstania wspólnoty Dzieci Maryi w kościele powszechnym, były objawienia św. Katarzynie Labouré. To właśnie jej w 1835 roku Maryja oznajmiła, że chce, aby powstała taka wspólnota, której będzie udzielała wiele łask. Siostra Katarzyna oznajmiła swojemu spowiednikowi o żądaniu Najświętszej Maryi Panny i robiła wszystko, aby prośba Matki Bożej została spełniona. Powstało stowarzyszenie młodych dziewcząt, Dzieci Maryi, zjednoczone wspólną czcią dla Matki Bożej. W 1847 roku wspólnota została włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez Jezuitów.
 
W naszej parafii grupa Dzieci Maryi istnieje od 1 grudnia 2013 r., tj. od I Niedzieli Adwentu. Obecnie do wspólnoty przynależy 17 dziewcząt. Są wśród nich zarówno dziewczyny, które były już mariankami w parafii św. Antoniego (z której nasza parafia została wydzielona), jak też te, które oficjalne i uroczyście zostały przyjęte do grona Dzieci Maryi 8 grudnia 2013 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Opiekunem jest s.M. Nikola ABMV, a dziewczynom przewodzi Agata Stanowska.
 
Mariankami są dziewczęta, które poprzez naśladownictwo Maryi chcą być bliżej Boga. Publicznie zawierzają się Matce Boskiej i przyjmują medalik – znak przynależności do wspólnoty. Najmłodsze dziewczęta noszą medalik na różowej wstążce, trochę starsze – na zielonej, a najstarsze – na niebieskiej. Te, które wytrwają w ideałach wyrażonych w powinnościach Dzieci Maryi aż do ślubu otrzymują medalik na białej wstążce. Zewnętrznym znakiem przynależności do grupy Dzieci Maryi jest również skromny strój – biała bluzka lub sweter i czarna spódnica oraz pelerynki. Na wzór Dziesięciu Przykazań Bożych zostały stworzone obowiązki Dziecka Maryi, które dziewczęta powinny wypełniać zawsze i wszędzie. Oto one:
X przykazań Dziecka Maryi
1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
2. W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.
3. Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.
4. Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.
5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.
6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.
7. Stara się być pilna w nauce i religijnych obowiązkach.
8. Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.
9. Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.
10. Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.
 
Ważnym elementem w życiu każdej Marianki jest służba przy ołtarzu poprzez aktywny udział ze sztandarem w niedzielnej Eucharystii oraz w nabożeństwach, zwłaszcza majowych i różańcowych. Służymy również w czasie różnych uroczystości parafialnych oraz wtedy, gdy przypada jakakolwiek uroczystość, święto czy wspomnienie Maryjne.
Równie ważnym elementem jest formacja duchowa, która dokonuje się poprzez cotygodniowe spotkania. Serdecznie zapraszamy!