Wszystko, co najważniejsze o chrzcie św., zawarte jest w Katechizmie Kościoła katolickiego. Warto zapoznać się z całością, a w tym miejscu przytoczymy chociaż jeden punkt (1213): „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”.
W naszej diecezji od 8 września weszła w życie Instrukcja o przygotowaniu rodziców i chrzestnych oraz celebracji chrztu dzieci. Została ona przygotowana – po miesiącach prac m.in. Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej – w oparciu o dokumenty stanowiące aktualny stan prawny dla Kościoła powszechnego i partykularnego, i opatrzona sugestiami pastoralnymi.
Przestrzegając wytycznych powyższej Instrukcji, serdecznie zapraszam rodziców pragnących ochrzcić swoje dziecko na spotkanie do kancelarii parafialnej.