Ważniejsze wydarzenia
z historii budowy kościoła pw. św. Ojca Pio
w Zdzieszowicach

  • 2005 rok – inicjatywa budowy ze strony mieszkańców Starego Osiedla; załatwianie różnych pozwoleń i lokalizacja.
  • 8 V 2007 r. – Firma „Stolmar” rozpoczęła prace budowlane.
  • 24 XII 2007 r. – pierwsza Pasterka w budującym się kościele i niemal „pod gołym niebem” (zabezpieczenie folią).
  • 29 III 2009 r. – wmurowanie kamienia węgielnego przez Arcybiskupa Alfonsa Nossola.
  • od IX 2012 r. – coniedzielne Msze św. o godz. 9.30.
  • 23 VIII 2013 r. – zawieszenie dzwonu.
  • 23 IX 2013 r. – uroczystość poświęcenia kościoła i erygowania nowej parafii.