Opole, dnia 29 sierpnia 2013 r.
Nr 693/13/P
 
Na większą cześć i chwałę Bożą oraz dla duchowego dobra i pożytku wiernych, w oparciu o kan. 515 KPK, po wysłuchaniu zainteresowanych stron:
  1. Eryguję niniejszym parafię pw. św. Ojca Pio w Zdzieszowicach.
  2. Nowo utworzona parafia będzie obejmować ulice: Plac 1 Maja, 22 Lipca, Brzozowa, Dunikowskiego, Góry Świętej Anny (numery parzyste od 22, numery nieparzyste od 35), Graniczna, Katowicka, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Mickiewicza, Piaskowa, Pionierów, Polna, Prusa, Roosevelta, Rozwadzka, Sienkiewicza, Słowackiego, Strzelecka, Wigury, Wolności, Zawadzkiego, Żwirki, Żymierskiego, Żyrowska, wyłączone z parafii pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach.
  3. Obowiązek utrzymania kościoła, plebanii i innych obiektów kościelnych oraz służby kościelnej będzie spoczywał na parafii.
  4. Biskup Opolski mianuje każdorazowego proboszcza. Jego uposażenie stanowić będą ofiary składane przez wiernych z okazji posług duszpasterskich, z zachowa-niem w tym względzie obowiązujących przepisów kościelnych prawa powszech-nego i diecezjalnego,
  5. Parafia będzie używała pieczęci z napisem: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. o. Pio w Zdzieszowicach.
  6. Parafia będzie należała do dekanatu Leśnica.
  7. Dekret wchodzi w życie z dniem 23 września 2013 r.  
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski