Głosami prawie 580 Parafian do Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostało wyłonionych 10 członków, tj. 2/3
z piętnastoosobowego gremium. Skład Rady uzupełniły – zgodnie ze Statutem – osoby zamianowane przez proboszcza.
 
Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:
  • z wyboru  – Józef Bukowiński, Sylwester Gidel, Antoni Jakubina, Beata Kołodziej, Mikołaj Kopiec, Henryk Kwoczała, Klara Kwoczała, Piotr Lebok, Joachim Mrozek, Beata Stroka; 
  • z nominacji Helena Baron, Henryk Mandala, Ryszard Mrozek, Łukasz Urbaniak, Ida Zając.