Proboszczem parafii od 23 września 2013 r. (tj. od dnia erygowania parafii) jest ks. Jan Pyka. 

Urodził się w 1965 r., święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991 r. w Opolu. Przed objęciem urzędu proboszcza był wikariuszem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (1991–1997), a następnie notariuszem Kurii Diecezjalnej w Opolu.