Nauki przedmałżeńskie w naszym leśnickim dekanacie organizowane są w soboty o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach w następujących terminach:

Pierwsze spotkanie (1 kwietnia i 27 maja 2023 r.) obejmuje następujące tematy: „Dojrzała więź małżeńska”, „Zasady poprawnej komunikacji”.

Drugie spotkanie (25 marca i 10 czerwca 2023 r.) obejmuje następujące tematy: „Zagadnienia etyki małżeńskiej”, „Odpowiedzialne rodzicielstwo”, „Dar rodzicielstwa”.

Trzecie spotkanie (18 marca i 3 czerwca 2023 r.) obejmuje następujące tematy: „Sakramentalność małżeństwa”, „Cele i przymioty w ujęciu biblijnym”, „Procedura prawna zawarcia małżeństwa”.

Należy uczestniczyć w 3 spotkaniach o różnej tematyce. Oprócz powyższych nauk obowiązkowe są konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego.

 

W ramach bezpośredniego przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa obowiązkowe są konsultacje indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego i obejmują cykl trzech spotkań. Między tymi spotkaniami wskazane jest zachowanie odpowiedniego (około miesięcznego) odstępu czasowego, dlatego optymalny czas odbycia trzech spotkań obejmuje łącznie 2-3 miesiące.
Czym jest Naturalne Planowanie Rodziny (NPR)?
Płodność jest integralną częścią zdrowia kobiet i mężczyzn. Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia wynikający z umiejętności rozpoznawania wspólnej płodności małżonków i umiejętności życia z nią w zgodzie. NPR to metody rozpoznawania płodności (WHO od 1998 roku). 
Metody te:
powstały w wyniku współczesnych badań naukowych
są skuteczne w zaplanowaniu lub odłożeniu poczęcia dziecka
służą określeniu płodności w różnych okresach życia
znajdują zastosowanie w diagnostyce i terapii wielu chorób kobiecych 
są ekologiczne, nieszkodliwe dla zdrowia i tanie
pogłębiają więź i trwałość związku między małżonkami
nie wymagają nadzoru personelu medycznego
są akceptowane bez względu na wyznawana religię, poglądy i kulturę
 
„Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania…”
Jan Paweł II