Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają czcicieli Matki Bożej z Góry Karmel na obchody kalwaryjskie (połączone z ceremonią nałożenia szkaplerza karmelitańskiego i odnowieniem zobowiązań płynących z jego przyjęcia), które odbędą się w niedzielę 14 lipca 2024 r. Rozpoczęcie obchodów (dróżki maryjne) o godz. 9.00 przy kościele pw. Krzyża Świętego na Kalwarii, ok. godz. 11.00 Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Porębie, zakończenie ok. godz. 14.00 przy kościele pw. Krzyża Świętego. Szczególnymi gośćmi będą Ojcowie Karmelici Bosi z Wadowic.