Drogim Parafianom i Gościom życzę błogosławionych, zdrowych i radosnych świąt wielkanocnych, pokoju w sercach i w rodzinach oraz spełnienia się prośby, którą z wiarą śpiewa Kościół: „Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; Ojcu swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja!”.