1.

Drogie dzieci! Jeśli ktoś otrzymał słabą ocenę ze sprawdzianu, może ją poprawić. Spróbujcie samodzielnie napisać poniższy sprawdzian jeszcze raz, a przy okazji mi pokażecie i poprawię Wam ocenę.

Sprawdzian