Pragniemy z radością poinformować, że przy naszej parafii działa Poradnia Życia Rodzinnego. Poradnia mieści się w kancelarii parafialnej i funkcjonuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z doradcą rodzinnym - tel. 500 099 101.
Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego skierowana jest do:
1. Narzeczonych przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
2. Małżonków oraz wszystkich zainteresowanych, którzy pragną zapoznać się z metodami NPR (Naturalnym Planowaniem Rodziny).
3. Małżonków w sytuacjach szczególnych (np. planujących poczęcie dziecka, po porodzie, w okresie menopauzalnym).
Spotkania w Poradni mają charakter indywidualny.
Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Informacje dotyczące Poradni Życia Rodzinnego będą również umieszczone w gablocie parafialnej, która znajduje się na zewnątrz kościoła.
Podajemy kontaktowe numery telefonu:  500 099 101, 502-894-019.
 
* * *
W ramach bezpośredniego przygotowania narzeczonych do sakramentu małżeństwa obowiązkowe są konsultacje indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego i obejmują cykl trzech spotkań. Między tymi spotkaniami wskazane jest zachowanie odpowiedniego (około miesięcznego) odstępu czasowego, dlatego optymalny czas odbycia trzech spotkań obejmuje łącznie 2-3 miesiące.
 
Czym jest Naturalne Planowanie Rodziny (NPR)?
Płodność jest integralną częścią zdrowia kobiet i mężczyzn. Naturalne Planowanie Rodziny to styl życia wynikający z umiejętności rozpoznawania wspólnej płodności małżonków i umiejętności życia z nią w zgodzie. NPR to metody rozpoznawania płodności (WHO od 1998 roku). 
Metody te:
powstały w wyniku współczesnych badań naukowych
są skuteczne w zaplanowaniu lub odłożeniu poczęcia dziecka
służą określeniu płodności w różnych okresach życia
znajdują zastosowanie w diagnostyce i terapii wielu chorób kobiecych 
są ekologiczne, nieszkodliwe dla zdrowia i tanie
pogłębiają więź i trwałość związku między małżonkami
nie wymagają nadzoru personelu medycznego
są akceptowane bez względu na wyznawana religię, poglądy i kulturę
 
„Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania…”
Jan Paweł II
 

Nauki przedmałżeńskie w naszym leśnickim dekanacie będą organizowane dopiero w 2020 r.