według przepisów Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 1 października 2021 r. (3/2021/A/KNC-N) oraz Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej z dnia 1 października 2021 r. (4/2021/A/KNC-N) według podanego niżej terminarza.

Gdy mowa o poinformowaniu o jakiejś czynności w konkretną niedzielę, to należy to uczynić w ogłoszeniach duszpasterskich podczas każdej Mszy świętej z udziałem ludu w samą niedzielę oraz na Mszy niedzielnej sprawowanej w sobotni wieczór, który ją poprzedza. 1. Dnia 7 listopada br. należy zapowiedzieć wybory do PRD. 2. Dnia 14 listopada br. upływa termin zgłaszania kandydatów do PRD (I etap.) 3. Dnia 21 listopada br. należy ogłosić zatwierdzoną listę kandydatów do PRD. 4. Dnia 28 listopada br. ma odbyć się głosowanie na kandydatów do PRD z zatwierdzonej listy wyborczej (II etap). 5. Dnia 11 grudnia br. upływa termin składania zastrzeżeń co do prawidłowego przebiegu wyborów; ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie na ręce Dy-rektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii. 6. Dnia 12 grudnia br. ma nastąpić ogłoszenie wyników wyborów i zaprzysiężenie nowowybranych członków PRD. 7. Dnia 31 grudnia br. upływa termin składania protokołów wyborczych do PRD; protokoły należy przekazywać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii. 8. Dnia 5 stycznia 2022 r. upływa termin powoływania składu PRE. 9. Dnia 9 stycznia 2022 r. upływa termin ogłoszenia składu PRE oraz zaprzysiężenia członków PRE. 10. Dnia 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania protokołów wyborczych do PRE; protokoły należy przekazywać do Wydziału Finansowo-Gospodarczego Kurii. Zobowiązując wszystkich do zachowywania w wyłanianiu członków do PRD, jak też PRE, wszelkich właściwych przepisów prawa powszechnego i partykularnego, przyzywam mocy Bożego Ducha dla tych, którzy bezinteresownie angażują swój czas i siły dla dobra swojej wspólnoty parafialnej i ku pożytkowi Kościoła opolskiego. Wszystkim Wam z serca błogosławię!