W sobotę (18 sierpnia) o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego podczas Mszy św. będzie miała miejsce niecodzienna uroczystość posłania misyjnego ks. Marka Sobotty, którego dokona biskup opolski Andrzej Czaja. Jest to okazja do modlitwy za misje, a zwłaszcza w intencji ks. Marka, który rozpocznie posługę w Papui-Nowej Gwinei w diecezji Wewak. Biskupem jest tam polski werbista Józef Roszyński pracujący tam już od 25 lat - od dwóch lat jest biskupem. Diecezja Wewak to północne wybrzeże Papui-Nowej Gwinei. Pierwsi misjonarze stanęli tam 107 lat temu. Obecnie w tej diecezji (największej w Papui-Nowej Gwinei), jest ponad 300 tysięcy katolików w 48 parafiach. 30 księży - w tym 25 diecezjalnych, pochodzących z PNG, obsługuje duszpastersko ogromny teren, z niezwykle trudno dostępnymi osadami i wioskami położonymi w dorzeczu rzeki Sepik i na wyspach na morzu.