Rekolekcje wielkopostne są niemal niezbywalnym elementem przeżywania wiary we wspólnocie parafialnej. Warto więc tak zaplanować sobie najbliższe dni, by skorzystać z tej formy duchowej odnowy. Już samo słowo „rekolekcje” podpowiada nam celowość ich przeżycia. Pochodzi z łac. recolligere, co oznacza „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać”, a w formie zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się” lub też od re-colo – „na nowo uprawiać, znowu się czymś zajmować, przywrócić, jeszcze raz rozważyć”. Jest to dobry czas, by w zabieganej codzienności znowu „pozbierać się”, a może też „ochłonąć, opamiętać się”, czy też powrócić do czegoś (jak zachęca św. Jan „pierwsze czyny podjąć”), lub „ponownie zająć się” (np. swoją rodziną, codzienną modlitwą, właściwym świętowaniem niedzieli…).