Środa (6 października) – 67. rocznica przybycia Kardynała Wyszyńskiego do Prudnika-Lasu: godz. 11.00 - konferencja naukowa o bł. Stefanie Wyszyńskim (wśród prelegentów m.in. prof. Ewa Czaczkowska), godz. 20.00 - koncert kwartetu smyczkowego przeplatany myślami bł. Stefana Wyszyńskiego (koncert poprowadzi Jerzy Zelnik).