W ostatnią niedzielę stycznia przypada w Kościele Katolickim Światowy Dzień Trędowatych – tegoroczny jest już 68. takim obchodem. Kościół odegrał w ciągu wieków najważniejszą rolę w opiece nad trędowatymi. Od pierwszych leprozoriów do dziś podstawową rolę w opiece nad trędowatymi pełnią ośrodki misyjne. Jesteśmy zaproszeni do objęcia modlitwą i wsparciem materialnym zarówno chorych, jak i tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.