Biskup Opolski z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2021, który odbywa się w dniach od 18 do 25 stycznia skierował do wiernych naszej diecezji List pasterski. Jego tytuł, który jest jednocześnie hasłem tego Tygodnia, brzmi: "Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc" (J 15,5-9). 

Treść Listu Biskupa Opolskiego.