W miniony piątek Pan Bóg powołał do wieczności o. Paschalisa Kwoczałę OFM, lat 60, pochodzącego z naszej parafii (z ul. Wolności). Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 11.00 na Górze Świętej Anny.

* * *

O. Paschalis Antoni urodził się 1 lutego 1960 r. w Zdzieszowicach. W 1981 r. wstąpił do Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. Nowicjat odbył w Borkach Wielkich, a pierwsze dwa lata studiów w WSD w Kłodzku. Na kolejne lata studiów został wysłany do Międzynarodowego Seminarium Franciszkańskiego w Jerozolimie (1984–1988). Tam 29 czerwca 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Polski był wikariuszem w Gliwicach. Wkrótce rozpoczął współpracę z Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie – najpierw jako wicekomisarz (1991–2005), a od 2005 r. jako komisarz Ziemi Świętej. O. Paschalis wspierał dzieła duszpasterskie i charytatywne w Ziemi Świętej. Prawie całe swoje życie zakonne oddał temu dziełu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...