W przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny obchodzone będą uroczystości odpustowe ku czci św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz mając na względzie praktyczną niemożność przestrzegania Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego, w tym roku nie odbędzie się tradycyjna piesza procesja ze Zdzieszowic na niedzielną Sumę odpustową. Pozostaje możliwość pielgrzymowania indywidualnego – Suma odpustowa o godz. 11.00.