Tegoroczną trasę procesji eucharystycznej w uroczystość Bożego Ciała ustalono podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej jeszcze z uwzględnieniem bardziej restrykcyjnych wymogów, ale nie chcąc już jej zmieniać proszę o przyjęcie następującej propozycji: 1. ołtarz – przy ulicy Katowickiej (numery 45–47), 2. ołtarz – przy ul. Prusa (numery 4–2), 3. ołtarz – przy ul. Strzeleckiej (przy numerach parzystych od 50 do 34) oraz 4. ołtarz – przy dzwonnicy naszego kościoła (w stronę parkingu). Za włączenie się mieszkańców wymienionych ulic w organizację uroczystej procesji już teraz w imieniu całej Parafii gorąco dziękuję. Zachęcamy do udekorowania domów (okien, balkonów), dając w ten sposób świadectwo naszej wiary. W ramach tak zwanej „oktawy Bożego Ciała” będą organizowane adoracje Najświętszego Sakramentu.