Wobec istniejącej sytuacji pandemii i w związku z nowymi rozporządzeniami władz państwowych oraz dekretem Biskupa Opolskiego obowiązującym od 20 kwietnia br., informujemy, że w naszym kościele nie może przebywać jednocześnie więcej niż 37 osób. Wynika to z obowiązującego przelicznika: 1 osoba na 15 m2 – realna powierzchnia użytkowa naszego kościoła wynosi 555,7 m2.
Aby było możliwe spełnianie tego ograniczenia, każdego dnia przygotowanych jest 37 kartek ze Słowem Bożym wystawionych na stoliku przy wejściu do kościoła. Bardzo proszę uczestników Mszy św. lub innych nabożeństw o zabieranie jednej kartki. Brak kartek oznacza wyczerpanie limitu osób w kościele i tym samym niemożność udziału w liturgii. Przy okazji kartka z tekstem biblijnym stanowi propozycję do osobistej lektury i włączenia Słowa Bożego np. do wieczornej modlitwy.