W III Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna się XII Tydzień Biblijny pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Inauguracji Tygodnia Biblijnego towarzyszyć będzie IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego – do wspólnotowej lektury tym razem została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.
W naszym kościele, respektując przepisy co do liczby uczestników, również chcemy czytać (i słuchać) Słowo Boże — wspólnotowe czytanie w niedzielę od godz. 16.30.