2. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie) w obecności grona ludzi nie większego niż 50 osób (wliczając w to kapłana i pracowników firm pogrzebowych); Msza pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu wg tych samych zasad (nie więcej niż 50. uczestników) albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.

3. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne.

4. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem, by pilnować, aby nigdy nie przebywało w nich więcej niż 50 osób równocześnie; zaleca się częstsze wystawianie Najświętszego Sakramentu, aby wierni mogli Go swobodnie adorować w godzinach, które zostawiam roztropnemu rozeznaniu proboszczów i rektorów kościołów. W czasie adoracji należy umożliwić wiernym przystąpienie do Sakramentu Pokuty, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W trakcie adoracji należy także udzielać Komunii świętej wszystkim wiernym, którzy pragną ją przyjąć.

5. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną.

6. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych.

7. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, którzy winni się jej oddać z wielką gorliwością.

8. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.

9. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od. 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.

10. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

11. Niniejsze zarządzenia obowiązują do V niedzieli Wielkiego Postu włącznie. Zastrzega się jednak możliwość ich modyfikacji w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju, dlatego duszpasterzy prosi się o częste sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.