Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego w Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kominka 1a) w następujące soboty 2020 r.: 22 i 29 lutego oraz 7 marca; rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.00. Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo rekomendujące od proboszcza parafii oraz dwie fotografie legitymacyjne. Zgłoszenia na kurs należy kierować do 10 lutego 2020 na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, tel. 77 44 32 130 lub pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie diecezji: www.diecezja.opole.pl