Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz 23. organizują ogólnopolskie Święto Młodzieży. W tym roku hasłem spotkania będą słowa: «Jest radość!». Termin spotkania: od 15 do 20 lipca. Organizatorzy przewidują obecność wielu gości (m.in. Tomasz Rożek, Michał „Cira” Ciruk, Andrzej „Kogut” Sowa, ks. Rafał Cyfka) i liczne koncerty. Szczegóły i zapisy na stronie: www.swietomlodziezy.com.