W sobotę 8 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę św. Anny. O godz. 9.30 zostanie odmówiony Różaniec, podczas którego będzie okazja do spowiedzi. O godz. 10.00 Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. w intencji wszystkich chorych diecezjan. Od godz. 12.15 zaś zaplanowano drugą część modlitewną spotkania: Drogę Krzyżową, kazanie, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo na sposób lurdzki.