Nadmienię też, że nasza parafia będzie gościła ks. neoprezbitera Mateusza, który udzieli błogosławieństwa prymicyjnego, w niedzielę 23 czerwca.

Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi

Drodzy Diecezjanie
Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej diecezji są doroczne święcenia kapłańskie. Jest to radosna uroczystość dla wszystkich wiernych diecezji, bo przecież nowowyświęceni kapłani zostali przez Boga powołani, aby prowadzić dzieło umacniania w wierze swoich sióstr i braci w Chrystusie. W ich ręce złożony zostaje szczególny „dar i tajemnica", którym jest służebne kapłaństwo. Z ogromną radością pragnę Was zatem poinformować, że w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w najbliższą sobotę 8 czerwca br. o godz. 10.00 rozpocznie się w kościele seminaryjno–akademickim w Opolu uroczysta Eucharystia, podczas której święcenia prezbiteratu przyjmie 10 diakonów, absolwentów naszego Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. O tym wydarzeniu oznajmią nam bijące dzwony kościołów we wszystkich parafiach naszej diecezji w momencie udzielania święceń 
o godz. 11.00.
A oto imiona i nazwiska nowych kapłanów oraz parafie, z których pochodzą:
1.    Kacper Józefczyk, z par. św. Michała Archanioła w Prudniku
2.    Marcin Kleszyk, z par. św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu Azotach
3.    Piotr Kłonowski, z par. Trójcy Świętej w Korfantowie
4.    Paweł Knop, z par. św. Jacka w Opolu
5.    Rafał Kurek, z par. św. Mikołaja w Raciborzu
6.    Michał Ludwig, z par. Trójcy Świętej w Leśnicy
7.    Mateusz Mandalka, z par. św. Antoniego w Zdzieszowicach
8.    Michael Muskała, z par. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe
9.    Radosław Radziwoń, z par. św. Bartłomieja w Głogówku
10.    Mateusz Zajdel, z par. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich
Święcenia kapłańskie są zawsze okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu, że powołuje wybranych ludzi do szczególnego posłannictwa w Kościele oraz, by byli Jego świadkami w świecie. Tak jak do Apostołów w dzisiejszej Ewangelii, mówi im o ich szczególnym zadaniu i posłannictwie: „Wy jesteście świadkami tego” – zwłaszcza Jego męki i zmartwychwstania. Podobnie jak Apostołowie, powołani przez Chrystusa kapłani zostają „przyobleczeni w moc z wysoka". Dzięki tej mocy Ducha Świętego mogą godnie realizować powołanie, którym zostali obdarowani, to znaczy być przekonywującymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii, którzy prowadzą lud Boży ku niebu, czyli do celu życia wytyczonemu nam przez Chrystusa, o czym przypomina także dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Cieszymy się, że będziemy mieli 10 nowych kapłanów, ale jednocześnie niepokojem napawa coraz mniejsza liczba kandydatów do kapłaństwa w naszym seminarium – wystarczy choćby wspomnieć, że na I roku jest zaledwie 3 kleryków. Choć Kościół jest dziełem Chrystusa i to On nim kieruje. Jednak gdyby zabrakło w nim kapłanów – pasterzy, i to dobrych pasterzy, to nie mógłby wypełniać swojej najważniejszej misji. Bez kapłanów nie byłoby bowiem Eucharystii i innych sakramentów. Nie byłoby głosicieli Słowa Bożego. Możemy mieć pewność, że Chrystus nigdy nie opuści swojego Kościoła i ufamy, że nadal powołuje wielu młodych ludzi do kapłaństwa i życia zakonnego. Wierzymy, że nawet jeśli niektórzy powołani nie dają dobrego świadectwa, to z tego powodu Jezus nie przestaje powoływać. Może tylko młodym ludziom trudniej przyjąć powołanie, którym Bóg ich obdarza i nawet jeśli czują je w sercu, wybierają inną drogę życia. W wielu młodych ludziach pojawia się także lęk przed decyzją na całe życie, która w ich mniemaniu może odebrać lub przynajmniej ograniczyć 
ich wolność.
Tym wszystkim chciałbym przytoczyć słowa Papieża Franciszka z Orędzia na tegoroczny 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który mówi: „Powołanie Pana nie jest ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest to «więzienie» ani nałożony na nas ciężar. Wręcz przeciwnie, jest to inicjatywa pełna miłości, poprzez którą Bóg wychodzi nam na spotkanie i zaprasza do wejścia we wspaniały projekt, którego uczestnikami pragnie nas uczynić, ukazując nam perspektywę szerszego morza i niezwykle obfitego połowu”.
A zatem każde powołanie jest dziełem Boga. Człowiek udziela jedynie odpowiedzi na Bożą propozycję. Przy tym nie powinien odczuwać lęku przed trudnościami, które się z tym wiążą, ani przed własnymi niedoskonałościami i słabościami. Wystarczy ufać w moc Boga, w moc Jego miłosierdzia, które przemienia i odnawia.
Troska o powołania kapłańskie i zakonne, męskie i żeńskie, jest ważną sprawą dla całej wspólnoty Kościoła, za którą każdy z nas jest odpowiedzialny. Szczególnie ważnym wyrazem tej troski jest gorąca modlitwa, aby Pan nadal powoływał nowych świadków swojej Ewangelii, a powołani wielkodusznie odpowiadali na to wezwanie. W naszej diecezji działa Dzieło Modlitwy o Powołania „Oremus”, w wielu parafiach są grupy osób modlących się w intencji kapłanów, tzw. „Margaretki”. Bardzo Was proszę o tę modlitwę podczas Mszy św., podczas modlitwy różańcowej odmawianej w wielu parafiach przed nabożeństwami. Warto powrócić we wszystkich parafiach do pięknej tradycji modlitwy o powołania w pierwsze czwartki miesiąca. Pamiętajmy o tej intencji także w naszej osobistej modlitwie.
Mówiąc o szczególnym powołaniu do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego, nie sposób nie wspomnieć o powołaniu do świętości, którym obdarowany został każdy z nas w dniu chrztu świętego. Od tego momentu jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy udział w Boskim życiu. Ta szczególna łaska dziecięctwa Bożego wymaga jednak bezustannej troski i wysiłku na rzecz duchowego rozwoju. Wsparciem w tym dziele ma służyć powołana 30 grudnia 2018 roku Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Jest przeznaczona dla kobiet powyżej 18. roku życia, które jeszcze bardziej chcą się troszczyć o życie Boże w sobie, i które będą się angażowały na rzecz wychowania religijnego swoich bliskich, a także w dzieło rozwoju duchowego parafii. Raz jeszcze zwracam się do wszystkich Diecezjanek z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do 
tej wspólnoty.
Drodzy Diecezjanie, chcę Was też poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach, w Uroczystość Bożego Ciała, 20 czerwca br., po raz kolejny w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego, odbędzie się „Koncert Uwielbienia”. Stanowi on szczególną formą modlitwy za młode pokolenie. Już dziś serdecznie Was zapraszam: dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny; wszystkich. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00. Zwieńczy je Apel Jasnogórski. Będzie ono również transmitowane przez nasze diecezjalne 
Radio Doxa.
Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny na tradycyjną pielgrzymkę stanową. Tegoroczne obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem, 29 czerwca o godz. 18.30. Uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 przewodniczyć będą biskupi opolski i gliwicki.
Na koniec raz jeszcze Was proszę, drogie Siostry i drodzy Bracia, o usilną modlitwę w intencji wszystkich powołanych: tegorocznych neoprezbiterów, wszystkich kapłanów naszej diecezji i nas, księży biskupów. Proszę również o intensywną modlitwę o nowe powołania do posługi kapłańskiej i życia konsekrowanego.
Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.

Wasz Biskup

† Andrzej Czaja