powstawania dziwacznych teorii i prób interpretacji Pisma Świętego. Ze względu na odmienność naszej formacji kulturowej, jak też z powodu innego pojmowania funkcji liczb, rozumienie ich sensu według pierwotnego zamysłu autorów natchnionych może być dla nas niezwykle twórczym spotkaniem z Biblią.