W liturgicznym okresie Bożego Narodzenia – zgodnie z tradycją duszpasterską w Polsce, ale też według zaleceń partykularnego prawa kościelnego – istnieje praktyka odwiedzania rodzin, czyli tzw. kolęda. Sensem tych spotkań jest modlitwa w domowych Kościołach i dzielenie się błogosławieństwem, które jest zarówno sławieniem Boga za Jego łaski, jak też jest przyzywaniem Jego mocy nad kimś lub nad czymś.