W niedzielę 14 października 2018 roku obchodzić będziemy 18. Dzień Papieski, z którym związane są dwie rocznice z życia św. Jana Pawła II: 60. rocznica sakry biskupiej i 40. rocznica wyboru na tron Piotrowy, oraz setna rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. «Promieniowanie ojcostwa» – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.dzielo.pl.