Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia uruchomiła w Domu Matki i Dziecka w Opolu Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach projektu Fundacja służy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym poprzez m.in.: pomoc prawną lub mediacyjną, pomoc psychologiczną lub psychoterapeutyczną, pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania w Domu Matki i Dziecka, a także pomoc materialną.