Zaproszamy na 42. Opolską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się w tym roku pod hasłem: «Idziemy do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego». Z Nysy pielgrzymka wyruszy w niedzielę 12 sierpnia, z Głubczyc, Raciborza i Opola w poniedziałek 13 sierpnia, zaś z Kluczborka i Krapkowic – we wtorek 14 sierpnia. Pielgrzymkę zakończy Msza św. na Jasnej Górze w sobotę 18 sierpnia o godz. 11.00.
Wszystkich, którzy chcieliby pielgrzymować, ale ze względu na chorobę, brak wolnego czasu, pracę lub inne przeszkody nie mogą, zapraszamy do pielgrzymowania duchowego.
Co powinien zatem robić duchowy pielgrzym?
1.Każdy duchowy pielgrzym jest zobowiązany do przebywania myślami z pielgrzymami.
2. Zobowiązany jest do codziennej modlitwy za pielgrzymów – różaniec.
3. W miarę możliwości powinien uczestniczyć w codziennej Mszy św. W wielu parafiach organizowane są specjalne nabożeństwa lub głoszone kazania.
4. Osoby chore i cierpiące powinny dołączyć również osobiste cierpienia i duchowe ofiary w intencji pielgrzymów.
5. Ważną elementem jest wysłuchanie wieczornej transmisji nabożeństw w Radiu Doxa.