Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na studia, które można podjąć w następujących specjalnościach: • katechetyczno-pastoralna, skierowana dla osób, które swoją przyszłość chcą związać z nauczaniem religii i etyki w szkole; • kapłańska – studia przygotowujące do posługi duszpasterskiej; • duchowość i kultura chrześcijańska – nowa specjalność, którą chcemy zaproponować osobom zainteresowanym teologią.