W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 24. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszam w tym dniu o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Liturgiczne święto Boskiego Serca ustanowił w 1765 r. Klemens XIII. Aktu oddania całego Kościoła i rodzaju ludzkiego w opiekę Serca Jezusowego dokonał 31 grudnia 1899 r. papież Leon XIII. Nowy rys temu świętu nadał papież Jan Paweł II – począwszy od 1995 r. ustanowił on Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.