Misterium Męki Pańskiej w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza do wspólnego przeżycia Misterium Męki Pańskiej poświęconego tematyce Eucharystii. Będzie to wydarzenie muzyczno-teatralne, w którym widzowie będą mogli zobaczyć to, co „niewidzialne”. Odbędzie się ono dwukrotnie: 18.03.2018 r. oraz 21.03.2018 r. w Auli WMSD w Opolu o godz. 19.00. Bezpłatne wejściówki możnapobrać na Wydziale Teologicznym UO.