Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. Przeznaczeniem jałmużny w tym roku będzie po raz trzeci wsparcie działalności łaźni dla osób bezdomnych w Opolu. W liście na ten temat dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, ks. dr Arnold Drechsler, napisał m.in.: "Caritas Diecezji Opolskiej od 1996 r. w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. W ten sposób, poprzez cierpliwą pracę wychowawczą, usiłuje budzić odpowiedzialność za osoby najsłabsze w społeczeństwie i w Kościele. Poprzez praktykę wyrzeczeń i ofiarność chcemy zachęcać dzieci i młodzież do składania świadectwa, że to nie dobra materialne rządzą naszym życiem lecz miłość, że rezygnując z tego, co dla nas zbyteczne, możemy przekazać innym to co dla nich konieczne. W bieżącym roku ośmielamy się prosić po raz trzeci, o przeznaczenie jałmużny wielkopostnej na działalność łaźni dla osób bezdomnych w Opolu. 22 listopada 2017 roku łaźnia obchodziła rocznicę działalności. Na działalność łaźni Caritas nie otrzymuje żadnego wsparcia od instytucji rządowej ani samorządowej. Wszystkie koszty pokrywane są z ubiegłorocznej jałmużny wielkopostnej dzieci i datków wiernych".