Program pielgrzymki: 17.00 – Przywitanie pielgrzymów i Konferencja na temat „Kapłaństwo w nauczaniu św. Jana Pawła II” (ks. Krzysztof Trembecki); 17.30 – Nabożeństwo Majowe i Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojca św., Biskupów i Kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne; 18.15 – Przywitanie Jego Eminencji Kardynała Stanisława Dziwisza oraz Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czai (przed wejściem do Bazyliki); 18.30 – Medytacja Tryptyku Rzymskiego św. Jana Pawła II w wykonaniu Pana Zbigniewa Stryja – aktora sceny polskiej; 19.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza; 20.30 – Procesja światła pod pomnik św. Jana Pawła II, modlitwa za przyczyną św. Papieża, Błogosławieństwo i rozesłanie - prosimy o przywiezienie świec; 21.00 – Apel Jasnogórski. Oprawa muzyczna pielgrzymki w wykonaniu orkiestry dętej KWK Sośnica. Oprawa liturgiczna – Parafia pw. św. Antoniego ze Zdzieszowic. Kapłanów pragnących koncelebrować Mszę św. prosimy o przywiezienie ze sobą alby oraz stuły koloru białego.