10.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, dzisiaj chcemy zatrzymać się przy modlitwie, która jest początkiem Obrzędów Komunii św. podczas Mszy św.
Warto wydrukować kartki, które kryją ikony PDF, a jeśli ktoś nie ma możliwości, to chociaż niech je przeczyta i sam namaluje obrazki.

Ojcze nasz - 1

Ojcze nasz - 1

 

9.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, dzisiaj chcemy lepiej poznać najważniejszy moment podczas Mszy św. - przeistoczenie
Warto wydrukować kartkę, którą kryje ikona PDF, a jeśli ktoś nie ma możliwości, to chociaż niech ją przeczyta i sam namaluje obrazek.

Przeistoczenie

 

8.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, rozpoczynamy omawianie Liturgii eucharystycznej... bo niezmiennie chcemy lepiej poznać to, co dzieje się podczas Mszy św.
Warto wydrukować kartki, które kryją ikony PDF, a jeśli ktoś nie ma możliwości, to chociaż niech je przeczyta i wykona zadania.

Ofiarowanie
Prefacja

7.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, tym razem ostatnie dwa punkty Liturgii Słowa Bożego... ciągle chcemy lepiej poznać to, co dzieje się podczas Mszy św.
Warto wydrukować kartki, które kryją ikony PDF, a jeśli ktoś nie ma możliwości, to chociaż niech je przeczyta i wykona zadania.

Wyznanie wiary
Modlitwa wiernych

 

6.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, dzisiaj przypatrzymy się Liturgii Słowa Bożego, bo ciągle chcemy lepiej poznać to, co dzieje się podczas Mszy św.
Proponuję 4 zadania. Warto wydrukować kartki, które kryją ikony PDF, a jeśli ktoś nie ma możliwości, to chociaż niech je przeczyta i wykona zadania.

Pismo Święte
Harmonia Słowa Bożego
Ewangelia
Kazanie

 

5.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, w dalszym ciągu poznajemy to, co dzieje się podczas Mszy św.
Dzisiaj proponuję 2 zadania, które odpowiadają ostatnim cząstkom obrzędów wstępnych Mszy św. Warto wydrukować kartki, które kryją ikony PDF, a jeśli ktoś nie ma możliwości, to chociaż niech je przeczyta i wykona zadania.

Gloria
Kolekta

 

4.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, dzisiaj ciąg dalszy lepszego poznawania tego, co dzieje się podczas Mszy św., a dokładniej na samym jej początku. Są to ciągle tzw. obrzędy wstępne.
Dzisiaj proponuję 4 punkty lekcji, które odpowiadają czterem "krokom" początku Mszy św., a są to: znak krzyża, pozdrowienie, podanie intencji i akt pokutny. Najlepiej byłoby wydrukować kartki, które kryją ikony PDF, a jeśli ktoś nie ma możliwości, to chociaż niech je przeczyta, co trzeba się nauczy, a obrazki namaluje sam (to dla utrwalenia tego znaku).

Znak krzyża
pozdrowienie
intencja
Akt pokutny

 

3.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, realizując program obowiązujący w klasie III, rozpoczynamy omawianie części Mszy św. Wszystko po to, aby lepiej ją poznać i bardziej pokochać.
Dzisiaj proponuję 2 punkty lekcji: najpierw "praca z kartką" – najlepiej byłoby wydrukować, a jeśli ktoś nie ma możliwości, to chociaż przeczytać, a obrazek namalować samemu (to dla utrwalenia tego znaku). Drugi punkt proponuję filmik o Mszy św. Jest trochę długi, ale można go oglądać w częściach. Kliknij w ikonę pdf, by zobaczyć kartkę

Kartka

 

 

A poniżej link do filmiku

Przebieg Mszy św.

 

2.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, sytuacja, którą przeżywamy wszystko pozmieniała.... zmieni się też termin Waszej pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej! Jest to decyzja Biskupa Opolskiego podjęta w trosce i z odpowiedzialnością. Biskup tak zarządził: " i="" komunie="" pierwsze="">A na początek dzisiejszej lekcji zobaczcie sobie filmiki

 

Co to jest Eucharystia?
Co to jest Msza św.?

 

Jeszcze odnośnie do sprawdzianów z warunków dobrej spowiedzi... Myślę, że rodzice Wam sprawdzili (oceny wpiszą rodzice, gdy będzie ich więcej, żeby im nie zabierać aż tyle czasu).
Zauważyłem tylko kłopoty z VII zadaniem... Pamiętacie jak Wam opowiadałem o Zacheuszu? A było to tak:
W Jerycho żył celnik imieniem Zacheusz. Był on bardzo bogaty. Nikt jednak go nie lubił, gdyż bogaty był dlatego, że pobierał niesprawiedliwe opłaty: wyższe, niż trzeba było. Pewnego razu Pan Jezus przechodził przez Jerycho. Towarzyszył mu tłum ludzi. Zacheusz bardzo chciał zobaczyć Pana Jezusa. Miał jednak kłopot, gdyż był niskiego wzrostu i z powodu tłumu nie mógł zobaczyć Pana Jezusa. Dlatego wspiął się na drzewo i czekał. Pan Jezus, który wie wszystko, wiedział też, że na drzewie jest Zacheusz. Stanął pod drzewem i powiedział: „Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę być w twoim domu". Zacheusz zszedł rozradowany, pobiegł do domu i przygotował dla Pana Jezusa ucztę i przyjął Go z radością. Zacheusz powiedział: „Pół majątku oddaję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, oddaję cztery razy".
- Kogo chciał zobaczyć Zacheusz?
- Co zrobił, aby zobaczyć Pana Jezusa?
- Co postanowił zrobić, ciesząc się ze spotkania z Panem Jezusem.
- Komu chciał oddać cztery razy więcej?
Zacheusz chciał naprawić krzywdę, czyli zadośćuczynić, tym, których skrzywdził.
Dlatego przykładowe zadośćuczynienia mogły być np. takie:

  • opuszczanie modlitwy — dodatkowo pomodlę się w jakiejś dobrej intencji(np. za kogoś chorego)
  • kradzież — należy oddać daną rzecz albo jakoś wynagrodzić (np. gdy zjedzonego cukierka oddać już nie można)
  • Niechętna pomoc rodzicom — zrobię coś dodatkowego ponad moje obowiązki (np. mamo jak mógłbym Ci dziś pomóc?)
  • Zbyt długa gra na komputerze — trzy dni nie będę grał wcale, a przeczytam za to książkę
  • Niegrzeczne odzywanie się w szkole — częściej będę używał np. słowa dziękuję
  • Opuszczanie niedzielnej Mszy św. — pójdę na Mszę św. w tygodniu

1.

Drogie dzieci! Wszystko, co nas może zbliżyć do Pana Boga jest naszą nadzieją i radością. Dlatego proponuję wykorzystać choćby tylko trochę czasu na lepsze przygotowanie się do przeżycia sakramentu pokuty i przyjęcia Pna Jezusa w Eucharystii.

Najpierw proponuję powtórzenie warunków dobrej spowiedzi. Spróbujcie samodzielnie napisać poniższy sprawdzian, a rodzice wystawią Wam oceny. W VII zadaniu trzeba wpisać przykładowe zadośćuczynienie, np. za opuszczanie modlitwy — dodatkowo pomodlę się przy wieczornej modlitwie za ludzi chorych, itp..

Sprawdzien