2.

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, sytuacja, którą przeżywamy wszystko pozmieniała.... zmieni się też termin Waszej pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej! Jest to decyzja Biskupa Opolskiego podjęta w trosce i z odpowiedzialnością. Biskup tak zarządził: "Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.". Kiedy więc będzie nasza Pierwsza Komunia Święta? Tego nie wiem, bo nikt nie wie jak ani kiedy ustanie epidemia. Musimy z pokorą czekać...

A na początek dzisiejszej lekcji zobaczcie sobie filmiki

Co to jest Eucharystia?

Co to jest Msza św.?

 

Jeszcze odnośnie do sprawdzianów z warunków dobrej spowiedzi... Myślę, że rodzice Wam sprawdzili (oceny wpiszą rodzice, gdy będzie ich więcej, żeby im nie zabierać aż tyle czasu).
Zauważyłem tylko kłopoty z VII zadaniem... Pamiętacie jak Wam opowiadałem o Zacheuszu? A było to tak:
W Jerycho żył celnik imieniem Zacheusz. Był on bardzo bogaty. Nikt jednak go nie lubił, gdyż bogaty był dlatego, że pobierał niesprawiedliwe opłaty: wyższe, niż trzeba było. Pewnego razu Pan Jezus przechodził przez Jerycho. Towarzyszył mu tłum ludzi. Zacheusz bardzo chciał zobaczyć Pana Jezusa. Miał jednak kłopot, gdyż był niskiego wzrostu i z powodu tłumu nie mógł zobaczyć Pana Jezusa. Dlatego wspiął się na drzewo i czekał. Pan Jezus, który wie wszystko, wiedział też, że na drzewie jest Zacheusz. Stanął pod drzewem i powiedział: „Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę być w twoim domu". Zacheusz zszedł rozradowany, pobiegł do domu i przygotował dla Pana Jezusa ucztę i przyjął Go z radością. Zacheusz powiedział: „Pół majątku oddaję ubogim, a jeżeli kogoś skrzywdziłem, oddaję cztery razy".
- Kogo chciał zobaczyć Zacheusz?
- Co zrobił, aby zobaczyć Pana Jezusa?
- Co postanowił zrobić, ciesząc się ze spotkania z Panem Jezusem.
- Komu chciał oddać cztery razy więcej?
Zacheusz chciał naprawić krzywdę, czyli zadośćuczynić, tym, których skrzywdził.
Dlatego przykładowe zadośćuczynienia mogły być np. takie:

  • opuszczanie modlitwy — dodatkowo pomodlę się w jakiejś dobrej intencji(np. za kogoś chorego)
  • kradzież — należy oddać daną rzecz albo jakoś wynagrodzić (np. gdy zjedzonego cukierka oddać już nie można)
  • Niechętna pomoc rodzicom — zrobię coś dodatkowego ponad moje obowiązki (np. mamo jak mógłbym Ci dziś pomóc?)
  • Zbyt długa gra na komputerze — trzy dni nie będę grał wcale, a przeczytam za to książkę
  • Niegrzeczne odzywanie się w szkole — częściej będę używał np. słowa dziękuję
  • Opuszczanie niedzielnej Mszy św. — pójdę na Mszę św. w tygodniu

 

1.

Drogie dzieci! Wszystko, co nas może zbliżyć do Pana Boga jest naszą nadzieją i radością. Dlatego proponuję wykorzystać choćby tylko trochę czasu na lepsze przygotowanie się do przeżycia sakramentu pokuty i przyjęcia Pna Jezusa w Eucharystii.

Najpierw proponuję powtórzenie warunków dobrej spowiedzi. Spróbujcie samodzielnie napisać poniższy sprawdzian, a rodzice wystawią Wam oceny. W VII zadaniu trzeba wpisać przykładowe zadośćuczynienie, np. za opuszczanie modlitwy — dodatkowo pomodlę się przy wieczornej modlitwie za ludzi chorych, itp..